Program ini telah dihadiri oleh wakil Pengurusan KESH dan Pihak NIOSH diwakili oleh En Saupi Nazri Mamat (Pengurus Kanan Bahagian Latihan Dan Pejabat Wilayah) yang bertempat di Hotel Crown Garden Kota Bharu Kelantan @ 3/12/2018 , 8.30 pm