Kunjungan hormat ini bertujuan membincangkan kerjasama startegik KESH – PERKESO bertempat di WISMA PERKESO, Kota Bharu Kelantan.