Program ini merupakan usaha bagi merapatkan perhubungan diantara ahli KESH dan juga pihak JKKP. Selain itu, melalui program ini juga, KESH berhasrat dapat mewujudkan suasana dan budaya cara hidup sihat dikalangan Pengamal OSH Khususnya di Kelantan dan am nya di Malaysia.