Mesyuarat Tahunan bagi semua ahli KESH serta pemilihan jawatankuasa baru bagi sesi 2018-2020. Program telah dihadiri dan dirasmikan oleh Pengarah JKKP Kelantan Ir Abdul Aziz Salim.