Seminar ini merupakan yang pertama dijalankan oleh KESH yang mengumpulkan semua pengamal OSH di Kelantan yang mana melibatkan semua jenis industri seperti Kilang, Pembinaan, Utiliti dan lain – lain.